Kontakt

JUDr. Viera Goldschűtterová

 

Miesto podnikania:

    Zory Jesenskej 5988/5

    984 01 Lučenec

    Mobil.: +421 905532294

    E-mail: vieragold@gmail.com