PORADENSTVO PODNIKATEĽSKÉ A PRÁVNE      

                                                      Poradenstvo pre podnikateľov aj nepodnikateľov

Štart do sveta biznisu

Máte podnikateľský nápad? To však nie je všetko, čo na rozbehnutie svojho podniku potrebujete.

  Čo robiť ďalej? Potrebujete poradiť?

 

Ponúkame zrozumiteľné informácie, aby ste sa mohli kompetentne rozhodnúť ako optimalizovať svoje podnikanie

 

Poradenstvo pre malé a stredné spoločnosti a taktiež pre fyzické osoby - podnikateľov či nepodnikateľov.

Naše služby :

 • - podnikateľské a právne  poradenstvo 
 • - založenie podnikania, podnikateľské plány, financie, príspevky, povolenia, štátne podpory, dotácie ... atď
 • - účtovné a daňové poradenstvo
 • - optimalizácia daní
 • - vypracovanie ekonomických analýz, business plánov, ...atď
 • - výber optimálnej právnej formy s vyhovujúcou mierou podnikateľského rizika, vstupných, režijných nákladov, daňového a odvodového zaťaženia
 • - zistenie možností získania štátnej podpory a podpory z fondov Európskej únie
 • - vypracovanie podnikateľského plánu

Rozvoj existujúceho podniku

Na základe analýzy pomerov Vašej spoločnosti navrhneme vhodné riešenie na zlepšenie jej trhového postavenia:

 • - optimalizácia právnej formy a vlastníckych pomerov spoločnosti
 • - zistenie
 • - možností prehodnotenia právneho nároku na získania štátnej podpory, dotácii a podpory z fondov Európskej únie, vypracovania potrebnej dokumentácie a podpory v procese aplikácie

 

Tešíme sa na spoluprácu.